مرکز تولید
خانه > محصولات > اتصال دهنده ها و اتصالات

گیره نوار مس

گیره فلزی با کیفیت بالا برای تثبیت هادی های مسطح
گیره نوار مس

  استانداردها:

IEC / BS EN 62561-4

BSEN 50164-1 ، کلاس H

  نوع:

کلیپ نوار

اسکواتراپلامپ

نوار (میلی متر

TCO203

TCC203

3 * 20

TCO253

TCC253

25 * 3

TCO254

TCC254

25 * 4

TCO302

TCC302

30 * 2

TCO303

TCC303

30 * 3

TCO304

TCC304

30 * 4

TCO277

TCC277

7 * 27

TCO288

TCC288

28 * 8

TCO404

TCC404

40 * 4

TCO505

TCC505

50 * 5

TCO606

TCC606

60 * 6

شرح